Fiskeregler for innlandsfiske

 Orret1

Innlandsfiskekort gjelder for:

 • Stangfiske
 • Isfiske m/krok
 • Oterfiske
 • Teinefiske i vann med røye som dominerende fiskeart
 • Garnfiske i Innsvann, Store Billingen, Kjesbuvann, Høysjøen, Kråksjøen, Vestre Sulsjø og Kvernsjøen

Fiskegegler:

 • Maks maskevidde for garn er 24 mm (26 omfar)
 • I Høysjøen skal garn settes på min. 3 meters dybde
 • All utsatt redskap skal merkes med navn
 • Utsatt redskap, også fiskesnører, skal ettersees minst hver 10. time
 • Det er forbudt å bruke levende agn (untatt mark o.l
 • Fisket må utøves slik at ikke andre fiskere sjeneres
 • Offentlige lover og regler må følges

 

I vann hvor både Værdalsbruket og staten er grunneiere, gjelder dette kortet kun Værdalsbrukets del av vannet.

Kortet gjelder ikke for:

 • Laks- og sjøørretførende vassdrag
 • Vera-området. Her gjelder særskilt kort.