Fiskeregler Verdalskortet

Orret1Innlandsfiskekortet gir tillatelse til:

 • Stangfiske
 • Isfiske
 • Oterfiske
 • Teinefiske i vann med røye
 • Garnfiske i henhold til fiskeregler i: Grønningen, Innsvatnet, Breivatnet (Inn), Godbekktjønna, Fånettjernene (Inn), Martintjern, Skillevatnet, Kvernsjøen, Fagerlitjernene (Kverndal), Holmlitjønna, Vetringen, Fiskløysingen (Malså), Høysjøen, Mevatna, Breivatnet (Leksdal), Nordre og Søndre Rollsjø, Leklemsvatnet, Storbellingen, Ottmotjønna, Kjesbuvatnet, Kråksjøen og Sulsjøene.
 • I øvrige vann og vassdrag max ett garn pr kort.

Fiskekortet gjelder i alle vann og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenninger i Verdal, i henhold til fiskeregler.

Fiskeregler:

 • Fiskekortet må kunne fremvises ved fiske. Enten som utskrift eller på telefon/epost.
 • Lakseførende vann og vassdrag inngår ikke i fiskekortet.
 • Maks maskevidde for garn er 26 mm (24 omfar), unntatt Grønningen.
 • I Grønningen er fisketid med garn begrenset til august måned. Max 3 garn pr kort og minimum maskevidde 32 mm. Forbudt å sette garn nærmere enn 100 meter fra utløpet, og i Glunka.
 • I Breivatnet (Inn) er det max 3 garn pr kort.
 • I Høysjøen skal garn settes på min. 3 meters dybde
 • Fiskekortet gjelder ikke for Veresområdet. Her selges eget kort.
 • Offentlige lover og regler må følges

 Verdal Fjellstyre og Værdalsbruket AS