Garnfiske

 Naust Kråksjøen front

I Høysjøen, Innsvann, Kvernsjøen, Store Billingen og Kjesbuvann kan det fiskes med garn inntil 24 mm (26 omfar). Ingen begrensning i antall. På Høysjøen må garn settes på minimum 3 meters dybde. På Storbillingen kan de som leier hytten også benytte garnene som henger i naustet i tillegg til egne garn.

I Kråksjøen og  på Vestre Sulsjø kan det kun fiskes med de garnene Værdalsbruket har skaffet til veie. Garnene henger i naustet. For å få riktig effekt av garnfisket er det viktig at det settes garn med ulik maskevidde, ikke bare stormaskede.