Det må leveres en jaktrapport for hvert terreng som leies.
Ingen fangst skal også rapporteres.
Jaktleder/leier er ansvarlig for rapportering.

Fornavn*: Etternavn*:

Postnr*:

E-post*:

Telefon:

Jaktterreng:


Antall felt rådyr:
Hanndyr kje: Hanndyr 1,5 år og eldre:
Hunndyr kje: Hunndyr 1,5 år og eldre:
Ingen rådyr felt (sett X):     
     


Kommentarer: