Jaktkart for elg og hjort

Tabellen viser de ulike elg og-hjortejaktfeltene på Værdalsbruket's eiendom. Kart over det enkelte terreng finner du ved å klikke på feltets navn i tabellen. Tellende elgareal og totalareal på hvert enkelt felt er også vist i tabellen. I forhold til samjakt, informasjon og andre forhold angående jaktutøvelsen, er det jaktleder som skal kotaktes.

Felt.: Jaktfeltnavn: Jaktleder: Tlf: Kart:
1 Tromsdalen/Bjølloa Kjetil Helden 91757875 Se kart
2 Liaberga Jens Guddingsmo 41461305 Se kart
3 Inndal/Kverndal Øistein Stiklestad 99514085 Se kart
4 Vaterholmen Ståle Dahle  46401197 Se kart
5 Sul nord Rune Sørholt 99692317 Se kart
6 Sul syd Rune Gudding 99612993 Se kart
7 Risvatnet Livar Austmo 95833226 Se kart
8 Malsådalen Paul Sturla Green 41931310 Se kart
9 Skjækerdalen Anders Børstad 91169228 Se kart
10 Helgådal syd Stig Indahl 97707178 Se kart
11 Helgådal nord Arnt Kjesbu 91833240 Se kart
12 Forlandet Einar Holmli 93463711 Se kart
13 Tverådal Håvard Minsås 90142618 Se kart
14 Vera Stig Jønsson 92483208 Se kart
15 Stigådal Rune Gudding 99612993 Se kart
16 Juldalen Halgeir Austli 95934792 Se kart
17 Veresfjellet øst Ole Christian Nessemo 90107650 Se kart
18 Veresfjellet vest Ole Håkon Kolstad 91607721 Se kart
19 Kjesbu/Hjelde Rolf Green 91833211 Se kart
20 Sul/Driva Tore Suul Grande 95875080 Se kart
21 Innsvann Harri Lappalainen 95129473 Se kart
22 Heståa Tore Rønning 90106282 Se kart

 

I tillegg leier vi bort deler av eiendommen til andre grunneiere i Verdal kommune. Disse arealene er tilknyttet private jaktfelt

Felt.: Jaktfeltnavn: Jaktleder Tlf: Kart:
23 Storstad Bjørn Arild Sellæg 90536095 Se kart
23 Årstad Stig A. Helden 92246768 Se kart
29 Tveråmoan Karl Ove Indal 41923045 Se kart
30 Garnes/Skavhaug Ole Petter Helden 91717287 Se kart
31 Steinsberget Åge Skavhaug 46401087 Se kart
45 Helgåa Nord Stig Ove Ness 95117465 Se kart
46 Hellan/Vangstad Geir Joar Berg 90755493 Se kart
47 Holmli/Volden Gjermund Julnes 95977838 Se kart
48 Green/Åkran Jonny Haldorsen 91593949 Se kart