Innlandsfiske

20130804 182607 resized

Verdalskortet

Verdalskortet gjelder vann og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenninger i Verdal. Vi har rene ørretvann, men også vann med Ørret/Røye og Ørret/Lake. Innlandsfiske kan også utøves i elvene Helgåa ovenfor Kløftåtfossen og i Inna ovenfor Dillfossen. For "Veresområdet" selges et eget fiskekort.

Fiskekortet gir tillatelse til sportsfiske med stang, isfiske, oterfiske og garnfiske i alle vann og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenninger i Verdal, i henhold til fiskeregler.

Utvidet garnfiske i henhold til fiskeregler er tillat i: Grønningen, Innsvatnet, Breivatnet (Inn), Godbekktjønna, Fånettjernene (Inn), Martintjern, Skillevatnet, Kvernsjøen, Fagerlitjernene (Kverndal), Holmlitjønna, Vetringen, Fiskløysingen (Malså), Høysjøen, Mevatna, Breivatnet (Leksdal), Fånettvatnet (Leksdal), Nordre og Søndre Rollsjø, Leklemsvatnet, Storbellingen, Ottmotjønna, Kjesbuvatnet, Kråksjøen og Sulsjøene. I øvrige vann og vassdrag max ett garn pr kort.

Priser fiskekort

  • Døgnkort kr 100,-
  • 3-dagers kr 125,- 
  • Ukekort kr 250,- 
  • Årskort kr 500,- (1 år fra kjøpsdato)

Rabatter

  • Ungdom 16 og 17 år får kort til 1/2 pris. Barn fisker gratis.

Utsalgssteder

 Link til fiskeregler for innlandsfiske