Jaktkart for Bever

Tabellen viser soner for Beverjakt. Detaljkart finner du ved å klikke på "Se kart" i tabellen. Det er den enkelte jegers ansvar å gjøre seg kjent med grensene. Beverjaktsone 5 Vera består av 3 ulike områder, hvor det samlet kan jaktes på 1 bever.

Sone.: Sonenavn: Kart:
1 Stormoen Se kart
2 Ådalsvollen Se kart
3 Innsvann Se kart
4 Brattåslunet Se kart
5.1 Stortjønna Se kart
5.2 Sørvera Se kart
5.3 Nordvera Se kart

 

Jakttiden på bever er fra 1. oktober til ut april måned. Jaktkortet er personlig og gir rett til å felle 1 (en) bever. Kortet gjelder kun på Værdalsbrukets arealer. Vi oppfordrer til beskatning av unge dyr, og at produksjonsdyrene spares.

Jaktkortet koster 900 kr, og kan kjøpes i nettbutikken eller ved Værdalsbrukets kontor i Vuku.