Jaktkart for rådyr

Tabellen viser de ulike rådyrjakt-terrengene på Værdalsbruket's eiendom. Kart over det enkelte terreng finner du ved å klikke på navnet i tabellen. Kvoten på samtlige terreng er 2 dyr, hvorav ett kje. Status angir om terrenget er ledig eller ikke.

Nr.: Terreng: Status Pris:
1 Tromsdalen   2000,-
2 Liaberga   2000,-
3 Bjølloa   2000,-
4 Finnmyra   2000,-
5 Steinsberget   1800,-
6 Strandåsan   2000,-
7 Molden\Kvernmo   2000,-
8 Kverndalen  Ledig 1800,-
9 Storbakken   1800,-
10 Tveråmoan   2000,-
11 Krikaberga   1800,-
12 Vaterholmen  Ledig 1800,-
13 Sognadalen   1600,-
14 Drivliene   1600,-
15 Sulliene   2000,-
16 Ådalsliene   2000,-
17 Bjønndalen  Ledig 1600,-
18 Lindsetmarka   2000,-
19 Årstadliene   2000,-
20 Storstad   2000,-
21 Hellmarka   2000,-
22 Åsamarka   1800,-
23 Kjesbumarka   2000,-
24 Holmlimarka   2000,-
25 Bjørstad   2000,- 
26 Overmoen   2000,-
27 Heståa   2000,-
28 Nesseliene   2000,-
29 Bjartmarka   2000,-
30 Nonset\Blokko   2000,-
31 Malså   1800,-
32 Åkermarka   1800,-
33 Skjækermomarka   1800,-
34 Bynavola   1600,-
35 Hellmoen   1800,-
36 Hovdalen   1600,-
37 Helgåsen   1800,-
38 Kleppen   1800,-
39 Snekkermomarka   1800,-
40 Risvatnet   1800,-
41 Veresfjellet øst   1600,-

 

Prisene er inkludert terrengleie, felte dyr og mva.