Vi tilbyr vegkanthogst av ved og salg av stranger fremkjørt til vei (strangesalg). Veiledende prisliste for de ulike sortiment finner du nedenfor. Ved strangesalg er det for det meste bjørk og energigran som selges, samt noe older. Furu kan forekomme.

Ved vegkanthogst skal det ryddes ca 3 meter ut fra vegskulder. Området som ryddes skal være fritt for vegetasjon. Det som er ved (alle treslag) taes vare på, mens mindre dimensjoner felles. Unngå at avkapp, kvister og bar/lauv havner i grøft/stikkrenner. Bartrær over 25 cm i diameter skal stå igjen.

Prisliste  

Strangesalg  
Bjørk : 400 kr/m3
Energigran : 210 kr/m3
Older : 250 kr/m3
   

 

Vegkanthogst      
Blandingsved : Gratis   

Alle priser er eks. mva.

Ved stangesalg selges 1, 2 eller 3 bunter. Dvs ca. 10, 20 eller 30 m3. Dette for å unngå at det blir for mye lossing hos transportøren. Pris for transport kommer i tillegg og avtales med transportør.

Ta kontakt for aktuelt område for vegkanthogst. Kjør gjerne en tur på forhånd og kom med ønsker. Værdalsbruket eier 170 km med skogsbilveg spredt i øvre deler av Verdal kommune, og mange av disse har behov for rydding samtidig som det er en rimelig måte å ordne vinterveden på.