Skjemaer til nedlasting

Åpne dokumentet ved å trykke på "Skjema", eller gå direkte til skjemaet under "Tjenester" i høyremenyen.

Motorferdsel Skjema

Grunneiertillatelse skal medfølge enhver motorisert ferdsel, uavhengig av behov for offentlig godkjenning eller ikke. Verdal kommune og Statsforvalteren godkjenner ingen søknader uten at denne er vedlagt. Gjelder også "næringskjøring".

 
Revebås Skjema

Kontakt grunneier. Melding sendes til Verdal kommune.

 Bestilling av målebrev på punktfeste Skjema

Fylles ut og sendes inn ved ønske om tinglysning av punktfeste.

Transport av festekontrakt Skjema

Benyttes når festepunkt overdras til ny fester.