Melding om bruk av bås til fangst

Melding til Verdal kommune om bruk av bås til fangst av rødrev, grevling og mårhund

Innen 10 dager før fangsten starter!

Required *