Bestilling av målebrev på punktfeste

Required *

Undertegnede ber Værdalsbruket AS rekvirere målebrev på punktfeste for fritidsbolig på eiendommen

Alle kommunale gebyrer inkl.evt. tilglysning dekkes av undertegnede. I tillegg betales kr 1000,- inkl. mva til Værdalsbruket for saksbehandling

Værdalsbruket sender rekvisisjon til Verdal kommune så snart kr 1000,- inkl.mva er innbetalt til vår konto 4440.06.03062

Kalender